अधिसूचना प्रसिध्द केलेले विभाग

कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा निर्यातक्षम द्राक्ष बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी 'अपेडा 'च्या 'ग्रेपनेट ' प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे 45 Registration Authority and District Superinding Agriculture Officer Joint Director Of Agriculture Director of Horticulture,Commissionerate of Agriculture,M.S. Shivaji Nagar,Pune-5 No
2 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा निर्यातक्षम आंबा बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी 'अपेडा 'च्या 'मँगोनेट' प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे No
3 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा निर्यातक्षम डाळिंब बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी 'अपेडा 'च्या 'अनारनेट ' प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे No
4 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा निर्यातक्षम डाळिंब बागांना युरोपियन देशांना निर्यातीसाठी 'अपेडा 'च्या 'वेगनेट ' प्रणाली अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देणे /नूतनीकरण करणे No
5 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा पीएचडी/एम.एस सी/ उच्च पदवीधर / पदव्युत्तर/पदवी प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
6 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा डूयप्लीकेट पी. पी . सी -तात्पुरते उत्तीर्ण प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
7 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत (२ वर्ष मराठी माध्यम ) Yes
8 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका मार्कशीटची नक्कल प्रत (२ वर्ष मराठी माध्यम ) Yes
9 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा माळी प्रशिक्षण प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
10 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा स्थलांतर प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत Yes
11 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत ( ३ वर्ष सेमी इंग्रजी माध्यम) Yes
12 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी तांत्रिक पदविका प्रमाणपत्राची नक्कल प्रत ( ३ वर्ष सेमी इंग्रजी माध्यम) Yes
13 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा लागवड साहित्य आयात करण्याकरिता उत्पादकता प्रमाणपत्र देणे 45 Director of Horticulture,Commissionerate of Agriculture,M.S. Shivaji Nagar,Pune-5 Commissionerate of Agriculture ,Pune-I Secretary/principle Secretary/Additional Cheif Secretary(Agriculture and Marketing),Maharashtra State,Mantralaya,Mumabi-32 Yes
14 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा कृषी उत्पादनातील उर्वरित अंश तपासणी Yes
15 कृषी विभाग - विद्यापीठ आणि अपेडा च्या सेवा विक्री योग्य फळांच्या कलमे / रोपे विक्रीस परवाना देणे 30 Sub Divisional Agiculture Officer District Suprintending Agriculture Officer Divisional Joint Director Of Agriculture Yes
मत्स्यव्यवसाय विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमारांसाठी मासेमारी परवाना 13 ACF-Assistant commissioner of fisheries Regional Deputy Commissioner Commissioner of fisheries Yes
2 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमार संस्थांची ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी 30 Assistant Registrar Deputy Registrar Commissioner of fisheries Yes
3 मत्स्यव्यवसाय विभाग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ फिश सीड सेंटर 30 ACF-Assistant commissioner of fisheries Regional Deputy Commissioner Commissioner of fisheries Yes
4 मत्स्यव्यवसाय विभाग मासेमार नौकांचे ऑनलाइन पद्धतीने नोंदणी 60 Commissioner of fisheries Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Fishing Vessel Registration Yes
5 मत्स्यव्यवसाय विभाग मच्छिमार नौकांसाठी ऑनलाइन पद्धतीने मासेमारी परवाना 45 Regional Deputy Commissioner Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries Fishing Vessel Registration Yes
6 मत्स्यव्यवसाय विभाग तारोपोरवाला मत्स्यालयाचे ऑनलाइन तिकीट वितरण 15 Curator ACF-Assistant commissioner of fisheries (Fish Seed) ACF-Assistant commissioner of fisheries (Inland) Yes
कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग पशुंचे खच्चीकरण. 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
2 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग औषोधोपचार. 3 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
3 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग व्यंध्यत्व व तपासणी. 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
4 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग शवविच्छेदन. 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
5 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग पशुंची नमुने तपासणी. 1 Assisant Commissioner Animal Husbandary, Live Stock Development Officer Assisant Commissioner Animal Husbandary, Live Stock Development Officer Regional Joint Commissioner, District AH Officer,District Deputy Commissioner Yes
6 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग आरोग्य तपासणी व दाखला देणे. 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
7 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग गर्भ तपासणी (गायी व म्हशींची). 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
8 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग गायी व म्हशींना कृत्रिम रेतन करणे. 1 Livestock Development Officer or Deputy commissioner, Assistant fodder development officer or fodder development officer Regional Joint Commissioner of Animal Husbandry Additional Commissioner Yes
9 कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विकास विभाग इच्छुक व्यक्तींना कुक्कुटपालन प्रशिक्षण देणे. 1 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सहकार, पणन आणि वस्त्रोद्योग विभाग सहकार विभाग No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 विमा संचालनालय विमा संचालनालय Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वित्त विभाग निवृत्तीवेतन/ कुटुंब निवृत्तीवेतन No
2 वित्त विभाग मूल्यवर्धित कर कायदा २002, केंद्रिय विक्रीकर कायदा 1956, महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, धंदे, आजीविका आणि नोकरीवरील कर कायदा, १९७५ अंतर्गत ई- नोंदणी Yes
3 वित्त विभाग वस्तू व सेवा कर विभाग, महाराष्ट्र शासन No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे उत्पादकांना परवाना Yes
2 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे उत्पादक परवाना नुतनीकरण Yes
3 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना Yes
4 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे विक्रेत्यांना परवाना नुतनीकरण Yes
5 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे दुरुस्तकांना परवाना Yes
6 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वजन-मापे दुरुस्तक परवाना नुतनीकरण Yes
7 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र निर्मिती / पॅकर जारी करणे Yes
8 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नामनिर्देशन नोंदणी प्रमाणपत्र Yes
9 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग वैधमापन शास्त्र अधिनियम, 2009 अंतर्गत वजन व मापे यांचे मुद्रांकन, पडताळणी व प्रमाणपत्र देणे Yes
10 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग रास्ता ओलांडून जाणाऱ्या वाहिन्या साठी ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
11 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग पॅकेज नोंदणी प्रमाणपत्र आयातक जारी करणे Yes
12 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Apply for Manufacturer License of Weights & Measures No
13 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Apply for Dealer License of Weights & Measures No
14 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Apply for Repairer License of Weights & Measures No
15 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Apply for Manufacturer/Packer Registration Certificate of Package Commodities No
16 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग Apply for Importer Registration Certificate of Package Commodities No
17 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग दुय्यम शिधापत्रिका (गहाळ शिधापत्रिका) 30 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
18 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नवीन रास्तभाव दुकानाची मागणी 90 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
19 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग रास्तभाव दुकानाच्या परवान्याचे नूतनीकरण 60 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
20 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग किरकोळ रॉकेल विक्री परवाना 90 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
21 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग किरकोळ रॉकेल विक्री परवान्याचे नूतनीकरण 60 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
22 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेत नावे समाविष्ट करणे /नावे वाढविणे 30 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
23 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेमधील नावे कमी करणे 3 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
24 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग दुय्यम शिधापत्रिका(खराब/फाटलेली) 3 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
25 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेसाठी अर्ज - नूतनीकरण No
26 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेसाठी अर्ज - विभक्त No
27 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेतील नावात दुरुस्ती 3 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
28 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग नवीन शिधापत्रिका मागणी 30 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) Yes
29 अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग शिधापत्रिकेमधील पत्ता बदल 30 Rationing Officer/Circle Officer Assistant Controller of Rationing/Food Distribution Officer Sub-controller of Rationing/Deputy Commissioner (Supply) No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 वन विभाग तेंदू व्यापारी/उत्पादकांची नोंदणी 10 उपवनसंरक्षक संबंधीत उपवनसंरक्षक अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अकाष्ठ वनोपज सनियंत्रण व मूल्यांकन ) Yes
2 वन विभाग बांबू पुरविणेसाठी नवीन बुरड कामगाराची नोंदणी करणे 15 संबंधित उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) संबंधीत मुख्य उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (संसाधन उपयोग) Yes
3 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या गुरांसाठी मंजूर करायची नुकसान भरपाई 15 संबंधित वनपरिक्षेत्राचे प्रभारी सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनप्रकल्प विभाग अंतर्गत संबंधित वनपरिक्षेत्राचे वनक्षेत्राचे प्रभारी सहायक व्यवस्थापक संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनअधिकारी (प्रादेशिक वन्यजीव) वनसंरक्षक (वन्यजीव) विभागीय व्यवस्थापक संबंधित वनप्रकल्प विभाग,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत संबंधित मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक वन्यजीव) व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाव्यवस्थापक,संबंधित प्रदेश,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत Yes
4 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे मारल्या गेलेल्या अथवा अपंगत्व प्राप्त झालेल्या व्यक्तींना मंजूर करावयाचे वित्तीय सहाय्य 15 संबंधित वनपरिक्षेत्राचे प्रभारी सहायक वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनप्रकल्प विभाग अंतर्गत संबंधित वनपरिक्षेत्राचे वनक्षेत्राचे प्रभारी सहाय्यक व्यवस्थापक,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनसंरक्षक (वन्यजीव) विभागीय व्यवस्थापक संबंधित वनप्रकल्प विभाग,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत संबंधित मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव)/ व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक. अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाव्यवस्थापक,संबंधित प्रदेश,महाराष्ट्र वनविकास महामंडळ मर्यादीत Yes
5 वन विभाग वन्यप्राण्यांमुळे झालेल्या पीक नुकसानापोटी मंजूर करायची नुकसान भरपाई 10 संबंधित वनपरिक्षेत्राचे प्रभारी सहाय्यक वनसंरक्षक (प्रादेशिक/वन्यजीव) संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव) वनसंरक्षक (वन्यजीव) संबंधित उपवनसंरक्षक/विभागीय वनाधिकारी (प्रादेशिक/वन्यजीव) व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) Yes
6 वन विभाग पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (मंडल स्तर) 15 संबंधित वनसंरक्षक (वन्यजीव)/मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)/व्याघ्र्य प्रकल्प क्षेत्राचे क्षेत्र संचालक संबंधित अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य नागपूर Yes
7 वन विभाग पर्यटन काळात संरक्षित क्षेत्रात छायाचित्रणास परवानगी (एका पेक्षा जास्त मंडल) 15 अप्पर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (नियोजन व व्यवस्थापन-वन्यजीव) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) महाराष्ट्र राज्य नागपूर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य नागपूर Yes
8 वन विभाग आरा गिरणी अनुज्ञप्तीच्या नूतनीकरणासंदर्भात अनुज्ञप्ती प्राधिकाऱ्यांच्या निर्णय कळविणे 30 संबंधित उपवनसंरक्षक (प्रादेशिक) विभागीय वनाधिकारी /उपविभागीय वनअधिकारी (स्वतंत्र कारभार) प्रधान मुख्यवनसंरक्षक (प्रादेशिक) महाराष्ट्र वननियमावली,२०१४ मध्ये तरतूद नाही Yes
9 वन विभाग सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार अनुसूचित जमातीच्या भोगवटादारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे 60 संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रादेशिक संबंधीत जिल्हाधिकारी महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मधील तरतुदीप्रमाणे महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मध्ये तरतूद नाही Yes
10 वन विभाग सर्व दस्तावेजांसह (माहिती) अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर महाराष्ट्र वृक्षतोड (नियमन) अधिनियम १९६४ नुसार बिगर आदिवासी अर्जदारांना वृक्ष छाटणीसाठी परवानगीसंदर्भात वृक्ष अधिकाऱ्याचा निर्णय कळविणे 60 संबंधित वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रादेशिक संबंधीत जिल्हाधिकारी महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मधील तरतुदीप्रमाणे महाराष्ट्र वृक्षतोड (विनियमन) अधिनियम, १९६४ मध्ये तरतूद नाही Yes
11 वन विभाग वाहतुक पासकरीता नोंदणी करणे Yes
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतून पेय विदेशी मद्य बाहेर काढणे (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
2 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय सीमा शुल्क हद्दीतून पेय विदेशी मद्य बाहेर काढणे (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
3 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) हॉटेल आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-3 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
4 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे. ) हॉटेल आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-3 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
5 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे.) क्लबच्या आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
6 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत भारतीय बनावटीचे पेय आणि मद्याची परदेशातून आयात केलेल्या पेय मद्याची (ज्यावर विशिष्ट दराने उत्पादन शुल्काचा भरणा केलेला आहे.) क्लबच्या आस्र्आस्थापनेवर विक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
7 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत बीअर किंवा वाईन अथवा दोन्हींची सीलबंद स्वरूपातील विक्री करण्याकरता फॉर्म एफएल/बीआर-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
8 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत बीअर किंवा वाईन अथवा दोन्हींची सीलबंद स्वरूपातील विक्री करण्याकरता फॉर्म एफएल/बीआर-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
9 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतगगत सौम्य मद्य किंवा वाईन अथवा दोन्हीही यांची खुली आणि सीलबंद स्वरूपातील हॉटेल/कॅन्टीन /क्लबच्या आस्थापनेवर विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म ई अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
10 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतगगत सौम्य मद्य किंवा वाईन अथवा दोन्हीही यांची खुली आणि सीलबंद स्वरूपातील हॉटेल/कॅन्टीन /क्लबच्या आस्थापनेवर विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म ई अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
11 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतर्गत वाईनच्या विक्री करण्याकधरता नमुना फॉर्म ई-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
12 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग विशेष परवाना आणि अनुज्ञप्ती नियम 1952 अंतर्गत वाईनच्या विक्री करण्याकधरता नमुना फॉर्म ई-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 60 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
13 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईन सीमा शुल्क हद्दीतून बाहेर विक्री धिक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु-1 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 120 जिल्हाधिकारी (शासनाच्या पूर्व परवानगीने ) आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
14 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईन सीमा शुल्क हद्दीतून बाहेर विक्री धिक्री करण्यासाठी नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु-1 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे. 120 Collector( With prior approval of Government ) Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
15 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Renewal Licence for sale at a hotel of imported foreign liquors(potable) and Indian made foreign liquors(potable) on which is Excise Duty has been paid at special rates (Form F.L. III) Yes
16 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Renewal Vendors licence for sale of beer or wine or both in sealed bottles for off consumption (Form F.L.BRII) Yes
17 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग FLII Yes
18 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग DS-I Yes
19 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Certificate of registration (for manufactories of the Indian Made Foreign Liquor/ Beer situated in a State other than the State of Maharashtra) (FORM-K) Yes
20 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक दिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती जागेची नोंदणी 7 Superintendent ,State Excise Department , State of Maharashtra, Mumbai (on behalf of Collector ) Divisional Deputy Commissioner ,State excise, State of Maharashtra,Mumbai Commissioner , State excise, State of Maharashtra,Mumbai Yes
21 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक दिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती जागेची नोंदणी 7 अधिक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क( जिल्हाधिकारी यांच्या वतीने) संबधित विभागीय उप -आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई Yes
22 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक एकदिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती (मंबु ई विदेशी मध्य नियम 1953 अंतर्गत नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.) 2 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
23 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग तात्पूरती एक एकदिवसीय क्लब अनुज्ञप्ती (मंबु ई विदेशी मध्य नियम 1953 अंतर्गत नमुना फॉर्म एफ.एल-4 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे.) 2 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
24 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबु ई विदेशी मद्य नियम 1953 महाराष्ट्र राज्यात विदेशी मद्य आधण देशी मद्य खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता वार्षिक अथवा आजीवन फॉम एफएल-एक्ससी नमुन्यातील परवाना मंजूर करणे 2 Sub inspector State excise Department Inspector State excise Department Superintendent ,State Excise Department, State of Maharashtra, Mumbai Yes
25 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईनच्या सीलबंद विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु.-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे 30 Collector Commissioner ,State excise,State of Maharashtra,Mumbai Principal Secretary ,State Excise Department , State of Maharashtra,Mumbai Yes
26 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतर्गत वाईनच्या सीलबंद विक्री करण्याकरता नमुना फॉर्म एफ.एल.डब्लल्यु.-2 अनुज्ञप्ती मंजूर करणे 30 जिल्हाधिकारी आयुक्त, राज्य उत्पादन शुल्क,महाराष्ट्र राज्य,मंबुई प्रधान सचिव ,राज्य उत्पादन शुल्क, महाराष्ट्र राज्य, मंबुई Yes
27 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम सीएल-सी परिाना मंजूर करणे. 2 संबंधित दुय्यम निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क संबंधित निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अधीक्षक ,राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Yes
28 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम सीएल-सी परिाना मंजूर करणे. 2 Sub inspector State excise Department Inspector State excise Department Superintendent ,State Excise Department, State of Maharashtra, Mumbai Yes
29 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम एफएल-एफ परवाना मंजूर करणे. 2 Sub inspector State excise Department Inspector State excise Department Superintendent ,State Excise Department, State of Maharashtra, Mumbai Yes
30 राज्य उत्पादन शुल्क विभाग मंबुई मद्य नियम 1953 अंतगगत महाराष्ट्र राज्यात देशीमद्याची खरेदी, बाळगणे, वाहतुक आणि पिण्याकरिता एकदिवसीय नमुना फॉम एफएल-एफ परवाना मंजूर करणे. 2 संबंधित दुय्यम निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क संबंधित निरीक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क विभाग अधीक्षक ,राज्य उत्पादन शुल्क विभाग Yes
महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड जलयानाचे सर्व्हेक्षण 60 Marine engineer and chief surveyor Chief port officer, MMB Chief executive officer, MMB Yes
2 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड जलयानाची नोंदणी 12 Regional Port officer Chief port officer, MMB Chief executive officer, MMB Yes
3 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड नवीन प्रवासी वाहतूक अनूज्ञाप्ती व नूतनीकरण 15 Regional Port officer Chief port officer, MMB Chief executive officer, MMB Yes
4 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड बंदर हद्दितील छायाचित्रीकरण करण्यासाठी परवाना 8 Regional Port officer Chief port officer, MMB Chief executive officer, MMB Yes
5 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड लांब अंतराच्या खाडी/समुद्रात पोहण्याची परवानगी 8 days Regional Port officer Chief port officer, MMB Chief executive officer, MMB Yes
6 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड पुस्तिका विक्री 15 Deputy hydrographic survey(HQ) MMB mumbai – 52 Hydrographer, MMB, Khardanda, Khar(W). Chief executive officer, MMB Yes
7 महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड सर्व्हेक्षण नकाशा विक्री 15 Deputy hydrographic survey(HQ) MMB mumbai – 52 Hydrographer, MMB, Khardanda, Khar(W). Chief executive officer, MMB Yes
गृहविभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 गृहविभाग भारतीय नागरिकांना परदेशात जाण्यासाठी पोलीस अनुमती प्रमाणपत्र देणे (शिक्षणासाठी/नोकरीसाठी प्रवेशपत्र (व्हिसा)) Yes
2 गृहविभाग शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
3 गृहविभाग हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 गृहविभाग लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 गृहविभाग खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
6 गृहविभाग केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
7 गृहविभाग केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
8 गृहविभाग पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
9 गृहविभाग ध्वनीक्षेपकाचा परवाना देणे 3 Station House Officer Sub Divisional Police Officer/ Asstt. Commr. of Police Addl. Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police Yes
10 गृहविभाग सभा,संमेलन, मिरवणूक, शोभा यात्रा इ. करिता परवानगी देणे 7 Station House Officer/Sub Divisional Police Officer/Deputy Supdt. Police (HQ) Asstt. Commr.of Police/Deputy Commr. ofPolice/ Deputy Commr. of Police (HQ) Addl. Commr. of Police/ Jt. Commr. of Police. Yes
11 गृहविभाग विदेशी कलाकारांच्या सहभागास परवानगी 7 Desk Officer, Home Department, Mantralaya Under Secretary, Home Department, Mantralaya Deputy/ Joint Secretary, Home Department, Mantralaya Yes
12 गृहविभाग मनोरंजनाचे कार्यक्रमांना ना-हरकत परवाना देणे Yes
13 गृहविभाग शस्त्र परवान्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 21 Police Inspector, District Special Branch /Police Inspector, i/c of arms License Sub Divisional Police Officer/ Asstt. Commr. of Police (Special Branch) Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police (Special Branch) Yes
14 गृहविभाग निमशासकीय, खाजगी संस्था इ.मध्ये नोकरीकरिता वर्तणूक व चारित्र्य पडताळणी प्रमाणपत्र देणे 30 Police Inspector, District Special Branch/Police Inspector, Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ)/ Asstt. Commr. of Police (Special Branch) Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police (Special Branch) Yes
15 गृहविभाग भारतीय नागरिकांसाठी "नोरी" (NORI ) प्रमाणपत्र 30 Desk Officer, Home Department, Mantralaya Under Secretary, Home Department, Mantralaya Deputy/ Joint Secretary, Home Department, Mantralaya Yes
16 गृहविभाग पोलीस क्लिअरन्स प्रमाणपत्र 15 Police Inspector, District Special Branch/Police Inspector, Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ)/ Asstt. Commr. of Police (Special Branch) Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police (Special Branch) Yes
17 गृहविभाग पेट्रोल पंप, गॅस एजन्सी, हॉटेल, बार इ.करिता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 21 Police Inspector, District Special Branch/Police Inspector, Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ)/ Asstt. Commr. of Police (Special Branch) Supdt. of Police/ Deputy Commr. of Police (Special Branch) Yes
18 गृहविभाग कागदपत्रांचे साक्षांकन 7 Desk Officer, Home Department, Mantralaya Under Secretary, Home Department, Mantralaya Deputy/ Joint Secretary, Home Department, Mantralaya Yes
शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
2 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
6 शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
हॉटेलचा परवाना
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 हॉटेलचा परवाना शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
2 हॉटेलचा परवाना लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 हॉटेलचा परवाना खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 हॉटेलचा परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 हॉटेलचा परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
6 हॉटेलचा परवाना पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
2 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
6 लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
खाणे घरचा परवाना
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 खाणे घरचा परवाना शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
2 खाणे घरचा परवाना हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 खाणे घरचा परवाना लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 खाणे घरचा परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 खाणे घरचा परवाना केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
6 खाणे घरचा परवाना पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
2 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
6 केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
2 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
6 केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस 30 Desk Officer Under Secretary Deputy / Joint Secretary No
पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Sub Divisional Police Officer Supdt. Of Police No
2 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस हॉटेलचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
3 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस लॉगिंग आणि बोर्डिंग परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
4 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस खाणे घरचा परवाना 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
5 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस केबल ४ (२) (ब) परवाना (नवीन) मिळणेबाबत अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
6 पोलीस क्लीअरन्स सर्विसेस केबल ४ (२) (ब) परवाना नूतनीकरण अर्ज 21 Police Inspector,District Special Branch Deputy Supdt. of Police (HQ) Supdt. Of Police No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नोंदणी महानिरीक्षक दस्तनोंदणीकरणे Yes
2 नोंदणी महानिरीक्षक शोध घेणे Yes
3 नोंदणी महानिरीक्षक दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल देणे Yes
4 नोंदणी महानिरीक्षक दस्ताची प्रमाणित नक्कल देणे. Yes
5 नोंदणी महानिरीक्षक नोटीस ऑफ इंटिमेशन फाईल करून देणे. Yes
6 नोंदणी महानिरीक्षक मुद्रांक शुल्क भरण्याचे प्रयोजनार्थ मूल्यांकन अहवाल देणे. Yes
7 नोंदणी महानिरीक्षक दस्त नोंदणी संदर्भात गृहभेट देणे. Yes
8 नोंदणी महानिरीक्षक विशेष कुलमुखत्यारपत्राचे अधिप्रमाणन करून देणे. Yes
9 नोंदणी महानिरीक्षक सह जिल्हानिबंधक कार्यालयात नोदणी झालेल्या दस्ताची नक्कल देणे Yes
10 नोंदणी महानिरीक्षक दस्त नोंदणी न केलेल्या प्रकरणांमध्ये,ई-पेमेंट पद्धतीने भरलेल्या नोंदणी फी चा परतावा. Yes
11 नोंदणी महानिरीक्षक मृत्युपत्राचा सीलबंद लखोटा जमा करणे,परत घेणे व उघडणे. Yes
12 नोंदणी महानिरीक्षक विशेष विवाह कायदा,1954 अन्वये विवाह संपन्न करणे. Yes
13 नोंदणी महानिरीक्षक विवाह प्रमाणपत्राच्या प्रमाणित नकला देणे. Yes
14 नोंदणी महानिरीक्षक इतर पद्धतीने अगोदरच झालेल्या विवाहाची विशेष कायदा, 1954 अंतर्गत नोदणी करणे. Yes
15 नोंदणी महानिरीक्षक सह जिल्हानिबंधक कार्यालयात नोदणी झालेल्या दस्ताच्या सूचीची प्रमाणित नक्कल देणे. Yes
16 नोंदणी महानिरीक्षक Document Registration (Stamp duty exemption) Yes
उर्जा विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 उर्जा विभाग उद्वाहन चालविण्याची अनुन्यापती करण्यासाठी दुय्यम परवाना देणे Yes
2 उर्जा विभाग लिफ्ट परवान्याचे मालकी हस्तांतरण करण्यासाठी अर्ज Yes
3 उर्जा विभाग बहुस्तरीय इमारतीच्या विद्युत संचमांडणी नकाशा परवानगी देणे. Yes
4 उर्जा विभाग वीजसंचमांडणीचे नकाशा मंजुरी परवानगी देणे Yes
5 उर्जा विभाग स्थायी चित्रपट/मल्टीप्लेक्स, फिरते चित्रपट तसेच व्हिडिओ यांचे वैधानिक नकाशा मंजुरी परवानगी देणे Yes
6 उर्जा विभाग उद्वाहन उभारणीस परवानगी देणे. Yes
7 उर्जा विभाग वीज संचमांडणीचे निरीक्षण करणे. Yes
8 उर्जा विभाग उद्वाहन चालविण्याची अनुन्यापती देणे. Yes
कामगार विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 कामगार विभाग आंतरराज्य स्थलांतरित कामगार (रोजगार व सेवाशर्तीचे नियमन) अधिनियम १९७९ अंतर्गत कंत्राटदारास अनुज्ञाप्तीचे नूतनीकरण करणे. 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
2 कामगार विभाग Registration under Building & other Construction Workers (BOCW) Act, 1996 No
3 कामगार विभाग Registration of establishments under the Interstate migrant workmen Act, 1979 No
4 कामगार विभाग Registration under Shops and Establishments Act, 1948 No
5 कामगार विभाग Registration & License under Contract Labour Act 1970 No
6 कामगार विभाग Renewal under Shops and Establishments Act No
7 कामगार विभाग Registration of Establishment Employing Migrant Workmen 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
8 कामगार विभाग Registration of Establishment Employing Migrant Workmen Amendment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
9 कामगार विभाग Licence for Recruitment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
10 कामगार विभाग Licence for Recruitment of Laboueres by the Agents outside Maharashtra 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
11 कामगार विभाग Licence for Employment 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
12 कामगार विभाग दुकाने व संस्था नूतनीकरणाचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
13 कामगार विभाग नोंदणी प्रमाणपत्र 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
14 कामगार विभाग कंत्राटी कामगार नूतनीकरण 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
15 कामगार विभाग मोटार परिवहन कामगार नोंदणी 15 कामगार उप आयुक्त,(ग्रा.वि) सह आयुक्त,कामगार सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
16 कामगार विभाग इमारत आणि इतर बांधकाम मजूर आस्थापनांची नोंदणी 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त (प्रादेशिक विभाग प्रमुख) कामगार आयुक्त Yes
17 कामगार विभाग कारखाना नोंदणी 120 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
18 कामगार विभाग कारखाना नूतनीकरण 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
19 कामगार विभाग Plan Approval 21 Assistant Commissioner of Labour Additional Commissioner of Labour/Deputy Commissioner of Labour Commissioner of Labour Yes
20 कामगार विभाग बिडी आणि सिगार औद्योगिक वस्तुंची नोंदणी 15 सरकारी कामगार अधिकारी सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त Yes
21 कामगार विभाग मालकी हक्काचे हस्तांतरण 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
22 कामगार विभाग दुकाने व संस्था नोंदणीचा दाखला 7 दुकाने निरीक्षक संबधित जिल्हा सरकारी कामगार अधिकारी संबधित जिल्हा सहाय्यक कामगार आयुक्त Yes
23 कामगार विभाग कंत्राटी कामगार अनुज्ञप्ती 7 सहाय्यक कामगार आयुक्त अपर कामगार आयुक्त / कामगार उप आयुक्त कामगार आयुक्त Yes
24 कामगार विभाग प्रमाणपत्राची नक्कल करणे 7 Sr. Dy. Director Jt. Director, Steam Boilers Director, Steam Boilers Yes
25 कामगार विभाग बाष्पके व मितोपायोजाकांची नोंदणी 50 अपरसंबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
26 कामगार विभाग बाष्पके व मितोपायोजाकांच्या प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण 17 संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयाचे सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
27 कामगार विभाग बाष्पक निर्माते, उभारणी करणारे, दूरूस्ती करणारे आणि पाईप फ्रॅब्रिकेटर म्हणून कार्यशाळेची मान्यता व मान्यतेचे नुतणीकरण 23 सक्षम प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी सह संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई संचालक बाष्पके संचालनालय मुंबई Yes
उद्योग विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत मुद्रांक शुल्क माफीचे प्रमाणपत्र Yes
2 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत पात्रता प्रमाणपत्र अदा करणे Yes
3 उद्योग विभाग सामुहीक प्रोत्साहन योजना 2013 अंतर्गत औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदानाच्या दाव्यास मंजुरी Yes
4 उद्योग विभाग मुंबई कुळ वहिवाट व शेत जमीन कायदा 1948 Yes
5 उद्योग विभाग खाजगी माहिती तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे 7 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
6 उद्योग विभाग खाजगी माहिती तंत्रज्ञान उद्यानांना इरादापत्र देणे . 10 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
7 उद्योग विभाग खाजगी जैव तंत्रज्ञान घटकांना नोंदणी प्रमाणपत्र देणे 7 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
8 उद्योग विभाग खाजगी जैव तंत्रज्ञान उद्यानांना इरादापत्र देणे 10 उद्योग सहसंचालक / उद्योग उपसंचालक / महाव्यवस्थापक अतिरिक्त उद्योग संचालक / उद्योग सहसंचालक विकास आयुक्त (उद्योग) / अति रिक्त उद्योग संचालक Yes
शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (धर्मात बदल) 15 Junior Assistant Manager Assistant Manager Manager(Directorate of Government Printing and Stationary) Yes
2 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (नावात बदल) 15 Junior Assistant Manager Assistant Manager Manager(Directorate of Government Printing and Stationary) Yes
3 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग २-राजपत्र जाहिरात (जन्मतारखेत बदल) 15 Junior Assistant Manager Assistant Manager Manager(Directorate of Government Printing and Stationary) Yes
4 शासन मुद्रण लेखनसामग्री व प्रकाशन संचालनालय भाग दोन-संकीर्ण सूचना व जाहिराती 15 Junior Assistant Manager Assistant Manager Manager(Directorate of Government Printing and Stationary) Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 विधी व न्याय विभाग राज्य विधिसेवाप्राधिकरणाने द्यावयाचेकायदेविषयक मोफतसहाय्य 15 Assistant Superintendent, District Legal Aid Services Secretary, District Legal Aid Services Chairman, District Legal Aid Services Yes
2 विधी व न्याय विभाग महाराष्ट्र सार्वजनिकविश्वस्त व्यवस्थाअधिनियमाच्यातरतुदींनुसारसार्वजनिक विश्वस्तव्यवस्थांची नोंदणी(एक) मुंबईमध्ये (दोन)इतर जिल्ह्यांमध्ये 60 Assistant Charity Commissioner Deputy Charity Commissioner Joint Charity Commissioner Yes
3 विधी व न्याय विभाग भागीदारी संस्थांची नोंदणी 60 दिवस (सर्व आक्षेप दूर केल्यानंतर) सहाय्यक निबंधक भागीदारी संस्था उप निबंधक भागीदारी संस्था निबंधक भागीदारी संस्था Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) 23 - - - Yes
2 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड भोगटाबद्दल (हस्तांतरण) 23 - - - Yes
3 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण निवासी सदनिका नियमितीकरण 23 - - - Yes
4 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण अनिवासी गाळा / भूखंड नियमितीकरण 23 - - - Yes
5 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण थकबाकी बाबतचे ना देय प्रमाणपत्र 19 - - - Yes
6 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र 12 - - - Yes
7 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण व्यापारी गाळा विक्री परवानगी 15 - - - Yes
8 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंड विक्री परवानगी 18 - - - Yes
9 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंडाची उर्वरीत खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) / कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र 21 - - - Yes
10 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिकेचा/भूखंडाचा उर्वरित भादेखारेदी हप्ता (एच.पी.एस) भरणा पत्र 21 - - - Yes
11 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळ्याच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती 8 - - - Yes
12 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा भाड्याने देणेबाबत ना हरकत प्रमाणपत्र मिळणेबाबत अर्ज 22 - - - Yes
13 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिकेचा/भूखंडाचा उर्वरित भादेखारेदी हप्ता (एच.पी.एस) भरणा पत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) 21 - - - Yes
14 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण भूखंडाची उर्वरीत खरेदी किंमत (बी.पी.पी.) / कर्जाची थकबाकी भरणा पत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) 21 - - - Yes
15 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळेधारकांना सहकारी संस्था स्थापन करणेसाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र 15 - - - Yes
16 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळा वित्तीय संस्थेकडे तारण ठेवण्यास ना-हरकत प्रमाणपत्र (जागतिक बँक प्रकल्प) 12 - - - Yes
17 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका विक्री परवानगी 15 - - - Yes
18 महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण सदनिका / भूखंड / व्यापारी गाळ्याच्या नस्तीतील कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती (जागतिक बँक प्रकल्प) 8 - - - Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Building Plan Approval Yes
2 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Final Fire Approval Yes
3 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Building Completion Certificate (BCC) / Occupancy certificate Yes
4 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Permanent Water Connection Yes
5 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Renewal of Final NOC Yes
6 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ Objection Certificate Yes
7 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ IT Unit LOI Yes
8 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ IT Unit Registration Yes
9 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ NOC from Fire Department No
10 महाराष्‍ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ New Water Connection No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग उभारणीसाठीचे संमतीपत्र Yes
2 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग चालविण्यासाठीचे संमतीपत्र Yes
3 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग उभारणीसाठीचे संमतीपत्र (SRO and RO level) No
4 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ उद्योग चालविण्यासाठीचे संमतीपत्र (SRO and RO level) No
5 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ Consent to establish (under Water Act & Air Act) No
6 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ Consent to operate (under Water Act & Air Act) No
7 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ Authorization under Hazardous Waste Rule No
8 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ Renewal of Consent to operate (under Water Act & Air Act) No
9 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ Registration for Recycling of Hazardous Waste Rules No
10 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ Authorization under E-waste Rules, 2011 No
11 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ Registration under Plastic Rules No
12 महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळ Authorization for Bio Medical Waste Disposal No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महाराष्ट्र स्टेट एलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमीटेड नविन वीजपुरवठाकरिता अर्ज 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
2 महाराष्ट्र स्टेट एलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमीटेड नाव बदलणेकरिता अर्ज 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
3 महाराष्ट्र स्टेट एलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमीटेड सदोष मीटर तक्रार No
4 महाराष्ट्र स्टेट एलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमीटेड CRM New Service Request 7 Joint Director Additional Director, DISH Mumbai Director, DISH Mumbai Yes
अन्न आणि औषध प्रशासन
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अन्न आणि औषध प्रशासन औषध व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम, 1940 व त्याखालील नियम यांच्या अनुसार फुटकळ विक्री औषधी भांडार यासाठी अनुज्ञप्ती देणे Yes
2 अन्न आणि औषध प्रशासन औषध व सौंदर्य प्रसाधने अधिनियम, 1940 व त्याखालील नियम यांच्या अनुसार घाऊक विक्री औषधी भांडार यासाठी अनुज्ञप्ती देणे Yes
आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे 
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
2 एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
3 एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  7 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
4 एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
5 एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे 15 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
2 एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
3 एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  7 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
4 एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
5 एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे 15 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
2 एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
3 एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  7 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
4 एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
5 एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे 15 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र 
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
2 एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
3 एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
4 एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
5 एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे 15 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
ना देय प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
2 एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
3 एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
4 एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  7 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
5 एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे 15 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
अनुभव प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
2 एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. उत्तीर्ण प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
3 एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. अंतर्विसिता प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
4 एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. वास्तविक विद्यार्थी  प्रमाणपत्र  7 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
5 एम.आय.एम.एच. अनुभव प्रमाणपत्र देणे एम.आय.एम.एच. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Chief Administrative Officer Psychiatrist Director-Professor Yes
कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
2 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
3 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
4 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
5 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
6 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 20 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
7 डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Residential Medical Officer Dean Director Yes
चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे 15 Unit In Charge Dean Joint Director Yes
2 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
3 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
4 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
5 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
6 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 20 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
7 डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Residential Medical Officer Dean Director Yes
अभ्यास प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे 15 Unit In Charge Dean Joint Director Yes
2 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
3 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
4 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
5 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
6 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 20 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
7 डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Residential Medical Officer Dean Director Yes
नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे 15 Unit In Charge Dean Joint Director Yes
2 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
3 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
4 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
5 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
6 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 20 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
7 डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Residential Medical Officer Dean Director Yes
ना हरकत प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे 15 Unit In Charge Dean Joint Director Yes
2 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
3 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
4 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
5 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
6 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 20 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
7 डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Residential Medical Officer Dean Director Yes
ना देय प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे 15 Unit In Charge Dean Joint Director Yes
2 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
3 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
4 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
5 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
6 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 20 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
7 डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Residential Medical Officer Dean Director Yes
कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे 15 Unit In Charge Dean Joint Director Yes
2 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
3 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
4 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
5 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
6 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
7 डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण Residential Medical Officer Dean Director Yes
आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
2 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष कार्यमुक्त  प्रमाणपत्र  देणे 2 Residential Medical Officer Dean Director Yes
3 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष चारित्र्य  प्रमाणपत्र  देणे 5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
4 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष अभ्यास प्रमाणपत्र  देणे  5 Residential Medical Officer Dean Director Yes
5 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ नो ओबजेशन सिर्तीफिकॅते 30 Residential Medical Officer Dean Director Yes
6 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
7 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र आयुष ना देय प्रमाणपत्र देणे 15 Residential Medical Officer Dean Director Yes
8 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
9 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप रुलर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
10 इस्सू ऑफ मायग्रेशन ना हरकत प्रमाणपत्र इस्सू ऑफ इंटर्नशिप ट्रान्सफर ना हरकत प्रमाणपत्र Residential Medical Officer Dean Director Yes
अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. कार्यमुक्त प्रमाणपत्र देणे 15 Unit In Charge Dean Joint Director Yes
2 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. चारित्र्य प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
3 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. अभ्यास प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
4 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. नवप्रविष्टांना वैद्यकीय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
5 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. ना हरकत प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
6 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. ना देय प्रमाणपत्र देणे 30 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
7 अपंगासाठी प्रमाणपत्र वितरण डी.म.इ.र. कीरकोळ जखम यांचे प्रमाणपत्र देणे 20 Deputy Dean/Vice Dean Dean Joint Director Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 अल्पसंख्यांक विकास अल्पसंख्यांक विकास 90 Joint Secretary - - Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नियोजन विभाग मनरेगा जॉब कार्ड (फक्त ग्रामीण भागासाठी) Yes
2 नियोजन विभाग कामाची मागणी No
3 नियोजन विभाग रो ह यो No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सार्वजनिक आरोग्य विभाग जननी सुरक्षा योजना 7 1)Orthopedealosist,2)Ophthalmoligist,3)ENT specialist,4)Psychiatrist Medical Superintendant Or Civil Surgeon Deputy director(concern circle) No
2 सार्वजनिक आरोग्य विभाग जननी शिशु सुरक्षा योजना 7 1)Medical Officer/Superintendant/ Officer Of Govt. Institute Rular Areas – DHO Urban Areas – Civil Surgeon Deputy director(concern circle) No
3 सार्वजनिक आरोग्य विभाग वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची उपस्थिती (अधिसूचना दि.28.03.2016) 7 PHC - Medical Officer, Hospitals - Medical Superintendent Dist. Hospital Sr. Gynecologist Rular Areas – DHO Urban Areas – Civil Surgeon Deputy director(concern circle) No
4 सार्वजनिक आरोग्य विभाग अपंगत्वाचे विश्लेषणासाठी सॉफ्टवेअर 7 अस्थिव्यंगतज्ञ,नेत्रारोग्तज्ञ,कान नाक घसा तज्ञ ,मानसोपचारतज्ञ वैध्याकीय अधिषक / जिल्हा शल्य चिकित्सक उपसंचालक आरोग्य सेवा (संबंधित विभागीय मंडळ) Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदार वर्ग यांची नोंदणी व नूतनीकरण (वर्ग ४ व ४ अ ) Yes
2 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदार वर्ग यांची नोंदणी व नूतनीकरण वर्ग ५ ,५ अ व ६ Yes
3 सार्वजनिक बांधकाम विभाग कंत्राटदार वर्ग यांची नोंदणी व नूतनीकरण वर्ग ७ ,८ अ व ९ Yes
4 सार्वजनिक बांधकाम विभाग रास्ता ओलांडून जाणाऱ्या वाहिन्या साठी ना हरकत प्रमाणपत्र Yes
5 सार्वजनिक बांधकाम विभाग Permission for Highway Crossing, access road through highway, right of way etc. under Section 278 of the Highways Act 1980 No
भूमि अभिलेख विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - अ) मिळकत पत्रिका 3 1.Head Quarter Assistant / Maintenance Surveyor (Gaothan), Deputy Superintendent of Land Records office 2. Shirastedar / Head Clerk, City Survey Office 1.Deputy Supritendent of Land Records 2. City Survey officer District Supritendent of Land Records Yes
2 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - ब) मिळकत पत्रिका मुबंई उपनगर जिल्हा ,क्षेत्र पडताळणी करून 30 City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
3 भूमि अभिलेख विभाग "नक्कल पुरविणे - क) भूमापन अभिलेख ( टिपण, क्षेत्रबुक, प्रतिबुक, शेतपुस्तक, जबाब, फाळणी, काटे फाळणी, हि.फॉ. नं.4,आकारफोड, स्कीम उतारा,आकारबंद, गटनकाशा, मोजणी नकाशा, क.जा.प., चौकशी नोंदवही इत्यादि अभिलेख )" 5 1. Head Quarter Assistant, Deputy Superintendent of Land Records office 2. Head Quarter Assistant, Head Clerk/ Shirastedar, City Survey Office 3. Shirstedar, Special Dy, Superintendent of Land Records(Gaothan & City Survey) 4. Special DY Superintendent of Land Records or Enquiry Officer. 1. Deputy Superintendent of Land Records. 2. City Survey Officer 3. Special Dy. Superintendent of Land Records (Gaothan & City Survey) 4. District Superintendent of Land Records For 1,2 & 3 District Superintendent of Land Records For 4 Dy. Director of Land Records. Yes
4 भूमि अभिलेख विभाग नक्कल पुरविने - ड) अपील निर्णयाच्या नकला 3 1. Head Quarter Assistant, Deputy Superintendent of Land Records office 2. Head Quarter Assistant, Head Clerk/ Shirastedar, City Survey Office 3. Head Clerk, District Suprintendent of Land Records Office 4. Senior Clerk, Dy. Director of Land Records Office 1. Dy Superintendent of Land Records office. 2. City Survey Office 3. District Superintendent of Land Records 4. Office Superintendent, Dy. Director of Land Records Office For 1 & 2 District Superintendent of Land Records 3. Dy. Director of Land Records. 4. District Superintendent of Land Records attached to DDLR Office Yes
5 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे - i) अतितातडी प्रकरणे 60 Deaputy Superintendent of Land Records/ City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
6 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे - iv) अति अति तातडी प्रकरणे Yes
7 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे -ii) तातडी प्रकरणे 90 Deaputy Superintendent of Land Records/ City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
8 भूमि अभिलेख विभाग अ) मोजणी प्रकरणे -iii) साधी प्रकरणे 180 Deaputy Superintendent of Land Records/ City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
9 भूमि अभिलेख विभाग ब) मोजणी प्रकरणे -मोजणी पुर्ण झाल्यानंतर मोजणी नकाशाची “क” प्रत देणे 15 Deaputy Superintendent of Land Records/ City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
10 भूमि अभिलेख विभाग आकारफोड / क.जा.प. तयार करणे अ) पोटहिस्सा मोजणीनंतर परिपुर्ण प्रकरणामध्ये आकारफोड मंजूर करणे 30 1. Deputy Superintendent of Land Records.2. City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
11 भूमि अभिलेख विभाग आकारफोड / क.जा.प. तयार करणे ब) बिनशेती मोजणी प्रकरण निकाली झाल्यानंतर परिपुर्ण प्रकरणामध्ये क.जा.प. तयार करून मंजूर करणे 30 1. Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
12 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - अ) विवादग्रस्त नसल्यास 30 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
13 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - ब) दुवा तुटलेली असल्यास फेरफाराबाबत निर्णय घेणे 30 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
14 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - क) रस्ता, रस्ता सेट बॅक, रिर्झवेशन याबाबत संबंधीत प्राधिकरणाला जागा हस्तांतरित केलेल्या प्रकरणी संबंधीतांच्या नांवे मिळकत पत्रिकेत नोंद घेणे. (प्रकरणी महानगरपालिका / सक्षम प्राधिकारी यांनी ताबा पावती व संपुर्ण कागदपत्रासह नामांतरासाठी प्रकरण पाठविल्यास ) 30 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
15 भूमि अभिलेख विभाग फेरफार नोंदी - ड) विवादग्रस्त असल्यास 1 year 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
16 भूमि अभिलेख विभाग मिळकत पत्रिकेची पोटविभागणी करुन मिळकत पत्रिका स्वतंत्र करणे याबाबत पोटहिस्सा मोजणी पुर्ण झालेल्या दिवसापासुन अ) जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केलेल्या क्षेत्रात तफावत येत नसल्यास पोटहिस्सा मोजणी झाल्यापासुन स्वतंत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे 30 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
17 भूमि अभिलेख विभाग मिळकत पत्रिकेची पोटविभागणी करुन मिळकत पत्रिका स्वतंत्र करणे याबाबत पोटहिस्सा मोजणी पुर्ण झालेल्या दिवसापासुन ब) जिल्हाधिकारी यांनी आदेशित केलेल्या पोटहिस्सा क्षेत्रात तफावत येत आहे. मात्र मुळ नगर भूमापनाच्या क्षेत्रात फरक नाही अशा प्रकरणी जिल्हाधिकारी यांनी फेरमान्यता दिल्यानंतर स्वतंत्र मि. पत्रिका उघडणे 15 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
18 भूमि अभिलेख विभाग भूसंपादनामध्ये रस्ता, रस्ता सेट बॅक, रिझर्वेशन याबाबत शासन / संबंधीत प्राधिकारी यांचे नांवे स्वंतत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे अ) ज्याठिकाणी मुळ नगर भूमापनाच्या क्षेत्रात फरक पडत नाही अशा बाबतीत सक्षम प्रधिका-यांचा अंतिम आदेश झालेनंतर मिळकत पत्रिका स्वंतत्र तयार करणे 30 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
19 भूमि अभिलेख विभाग (भूसंपादनामध्ये रस्ता, रस्ता सेट बॅक, रिझर्वेशन याबाबत शासन / संबंधीत प्राधिकारी यांचे नांवे स्वंतत्र मिळकत पत्रिका तयार करणे) ब) हस्तांतरण क्षेत्रात फरक पडत असल्यास सक्षम प्राधिका-यांच्या फेरअंतिम आदेशानंतर 30 1.Deputy Superintendent of Land Records.2.City Survey Officer District Supritendent of Land Records Dy. Director of Land Records Yes
महसूल सेवा
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 महसूल सेवा औद्योगिक वापर सुरु करणे शक्य व्हावे त्याकरिता अधिकृत माहिती तातडीने उपलब्ध करून देणे Yes
2 महसूल सेवा विनिश्चिती प्रमाणपत्र देणे Yes
3 महसूल सेवा भोगवटादाराचा परिपूर्ण अर्ज प्राप्त झाल्यापासून विकास परवानगी मिळवण्यासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे Yes
4 महसूल सेवा अकृषिक आकारणीचा भरणा केल्यावर, संबंधित व्यक्तीला विहीत नमुन्यामध्ये सनद देणे Yes
5 महसूल सेवा Transaction History No
6 महसूल सेवा Attached Document No
7 महसूल सेवा डोंगर/ दुर्गम क्षेत्रात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र 7 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
8 महसूल सेवा उर्जा वितरण वाहिणी शासकीय जमिनीच्या वापरायची परवानगी No
9 महसूल सेवा मिळकतीचे प्रमाणपत्र 15 Nayab Tahsildar Tahsildar Sub-Divisional Officer Yes
10 महसूल सेवा तात्पुरता रहिवास प्रमाणपत्र 7 Tahsildar Sub-Divislonal Officer Collector Yes
11 महसूल सेवा वय, राष्ट्रीयत्व आणि अधिवास प्रमाणपत्र 15 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
12 महसूल सेवा ऐैपतीचा दाखला 21 Collector (Above 40 Lacs) Additlonal Commissioner Divisional Commissioner Yes
13 महसूल सेवा ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 7 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
14 महसूल सेवा ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 7 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
15 महसूल सेवा सांस्कृतिक कार्यक्रम परवाना 7 Tahsildar and Taluka Executive Magistrate Sub-Divisional Magistrate Additional District Magistrate Yes
16 महसूल सेवा दगड खाणपट्टा परवाना No
17 महसूल सेवा औद्योगिक प्रयोजनार्थ जमीन खोदण्याची परवानगी( गौण खनिज उत्खनन) 15 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
18 महसूल सेवा वंशावळीचे प्रतिज्ञापत्र No
19 महसूल सेवा स्टोन क्रशर परवाना No
20 महसूल सेवा वारसा प्रमाणपत्र No
21 महसूल सेवा अल्प भु-धारक दाखला 15 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
22 महसूल सेवा प्रतिज्ञापत्र साक्षांकित करणे 1 Awal Karkun/Nayab Tahsildar Nayab Tahsildar/ Tahsildar Sub-Divisional Officer Yes
23 महसूल सेवा जातीचे प्रमाणपत्र 21 Sub-Divisional Officer/Dy.Collector  Additional Collector Collector Yes
24 महसूल सेवा नॉन-क्रिमिलेयर प्रमाणपत्र 21 Sub-Divisional Officer Additional Collector Collector Yes
25 महसूल सेवा जातीचे प्रमाणपत्र 21 Sub-Divisional Officer/  Dy. Collector Additional Collector Collector No
26 महसूल सेवा बिगर शेतकी जमीन परवानगी प्रमाणपत्र No
27 महसूल सेवा शेतकरी असल्याचा दाखला 15 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
28 महसूल सेवा स्फोटके बाळगणे आणि विक्रीच्या परवान्यासाठी अर्ज No
29 महसूल सेवा प्रकल्प प्रभावित प्रमाणपत्र 30 District Rehabilitation & Resettlement Officer Additional Collector District Collector No
30 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखाची प्रमाणित प्रत 7 CIerk/Talathi Nayab Tahsildar Tahsildar Yes
31 महसूल सेवा अधिकार अभिलेखात नाव नोंदणीचा अर्ज No
32 महसूल सेवा भुमिहीन शेतमजुर असल्याचा दाखला 15 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
33 महसूल सेवा गौण खनिज परवाना(इतर) No
34 महसूल सेवा बहुविध यंत्रणा परिचालक केबल द्वारे प्रसारण करण्याकरिता परवाना मिळणेबाबत अर्ज 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
35 महसूल सेवा स्थानिक केबलचालक केबल द्वारे प्रसारण करण्याकरिता परवाना मिळणेबाबत अर्ज 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
36 महसूल सेवा गो-कार्टिंग 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
37 महसूल सेवा बोलींग अॅली 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
38 महसूल सेवा पुल गेम /पुल पार्लर 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
39 महसूल सेवा  व्हिडिओ  खेळगृह 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
40 महसूल सेवा मनोरंजन उद्यान 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
41 महसूल सेवा जलक्रीडा 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
42 महसूल सेवा ऑर्केस्ट्रा 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
43 महसूल सेवा बहुविध /बहुपडदा चित्रपटगृह 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
44 महसूल सेवा एक पडदा चित्रपटगृह 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
45 महसूल सेवा व्हिडिओ प्रदर्शन 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
46 महसूल सेवा बहुआयामी चित्रपटगृह 30 संबंधित जिल्हाधिकारी संबंधित विभागीय आयुक्त सचिव/प्रधान सचिव व विशेष कार्यकारी अधिकारी (अपील व रिव्हिजन) Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग नमुना 8 चा उतारा Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
2 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग Assessment List Extract No
3 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग दारिद्र्य रेषेखाली (BPL) असल्याचा दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
4 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग जन्म नोंद दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
5 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग जन्म - मृत्यु नोंद अनुप्लब्धता प्रमाणपत्र No
6 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग वर्तणुकीचा दाखला No
7 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग Construction License No
8 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग मृत्यु नोंद दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
9 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग हयातीचा दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer No
10 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग ग्रामपंचायत येणे बाकी दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
11 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र No
12 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग No Objection Certificate No
13 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग विजेच्या जोडणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र No
14 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग निराधार असल्याचा दाखला 20 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
15 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग मालमत्ता आकारणी प्रमाणपत्र 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer No
16 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग रहिवाशी दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer No
17 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग बेरोजगार प्रमाणपत्र No
18 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग पिण्याचे पाणी उपलबद्धतेचा दाखला No
19 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग घटस्फोटीत असल्यास अथवा घटस्पोट सुरु असल्याचा दाखला No
20 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग विभक्त कुटुंब प्रमाणपत्र 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer No
21 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग विधवा असल्याचा दाखला 20 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer No
22 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग विवाह नोंद दाखला 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer Yes
23 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग शौचालयाचा दाखला Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer No
24 ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग परितक्त्या प्रमाणपत्र 5 Gram Sevak Assistant Block Development Officer Block Development Officer No
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग इयत्ता 10 वी व 12 वी परीक्षेस प्रविष्ठ होणाऱ्या राज्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सहभागी झालेल्या खेळाडूला, विद्यार्थ्यांना क्रीडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत 15 Concerned District Sports Officer Divisional Deputy Director(Sports) Commissioner(Sports & Youth Services) Yes
2 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना शासकीय / निमशासकीय व इतर क्षेत्रात 5 टक्के आरक्षणासाठी खेळाडू प्रमाणपत्र पडताळणी. 20 Deputy Director/Director(Sports & Youth Sevices) Joint Director/Director(Sports & Youth Sevices) Commissioner(Sports & Youth Services) Yes
3 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग विभागाने आयोजित केलेल्या जिल्हा, भाग व राज्य क्रीडा स्पर्धेमध्ये प्राविण्य / सहभाग प्रमाणपत्र देण्याबाबत. 15 Concerned Dist. Sports Officer Joint Director/Director(Sports & Youth Sevices) Commissioner(Sports & Youth Services) Yes
4 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला व द्वितीय दाखला 3 Head Master of Concern School Chief of Centre/WardOfficer Block Education Officer No
5 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्थलांतर दाखला 15 Head/ Master of Concern School Chief of Centre/WardOfficer Block Education Officer No
6 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग द्वितीय गुणपत्रक (प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शाळास्तर) 7 Head Master of Concern School Chief of Centre/WardOfficer Block Education Officer No
7 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा द्वितीय गुणपत्रक व प्रमाणपत्रे 7 Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) Yes
8 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा प्रोव्हिजनल प्रमाणपत्र 8 Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) Yes
9 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा गुणपडताळणी 15 Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) Yes
10 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परिक्षा निकालानंतर उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत प्राप्त करणे 30 Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) Yes
11 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग खाजगी उमेदवार परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणे As per Board TT Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) Yes
12 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासकीय वाणिज्य प्रमाणपत्र परिक्षेसाठी संस्थांना परीक्षा परिषदेशी संलग्नता देणे 30 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) Yes
13 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र दुरुस्ती 15 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) Yes
14 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत 15 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) Yes
15 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग डी एङ गुणपत्रक प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत 15 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) Yes
16 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग डी एङ गुणपत्रकाची पडताळणी 15 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) No
17 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग डी एङ उत्तरपत्रिकांची पडताळणी 15 Deputy Commissioner(Mah. State Council) Commissioner (Mah. State Council) Chairman(Mah. State Council) No
18 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग लॅमिनेशनसह गुणपत्रक प्रमाणपत्र उपलब्ध करणे - Divisional Board Secretary Divisional Board Chairman Chairman State Board (Pune) No
19 शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग स्वयंरोजगार विषयक प्रशिक्षण  3 Live Stock Development Officer, Assistant Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner Live Stock Development Officer, Assistant Commissioner, District Deputy Commissioner District Animal Husbandary Officer, District Deputy Commissioner, Regional Joint Commissioner Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण वारस हस्तांतरण विषयक सेवा 30 Deputy Collector(Slum Rehabilitation Authority) secretary(Slum Rehabilitation Authority) Chief Executive Officer Yes
2 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सदनिका विकण्या बद्दल 10 Assitant Registrar(Slum Rehabilitation Authority) Registrar(Slum Rehabilitation Authority) secretary(Slum Rehabilitation Authority) Yes
3 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सोसायटी नाव नोंदणी 60 Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Mulund,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Bhandup,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Ghatkopar,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Kurla,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Chembur,Mumbai Suburban District. Resident Deputy Collector (Enc/Rem) Eastern Suburb,Mumbai Suburban District Additioanl Collector (Enc/Rem) Eastern Suburban,Mumbai Suburban District. Yes
4 झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण झोपडी ओळखपत्र 30 Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Mulund,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Bhandup,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Ghatkopar,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Kurla,Mumbai Suburban District.Deputy Collector (Enc/Rem) and Competent Authority, Chembur,Mumbai Suburban District. Resident Deputy Collector (Enc/Rem) Eastern Suburb,Mumbai Suburban District Additioanl Collector (Enc/Rem) Eastern Suburban,Mumbai Suburban District. Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती 90 Chairman , Caste Validity Scrutiny Committee Director General, Barti, Pune Principal Secretary/Secretary , Social Justice and Special Assistance Department Yes
2 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ज्येष्ठ नागरिक प्रमाणपत्र 7 Tahsildar Sub-Divisional Officer Additional Collector Yes
3 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग संजय गांधी निराधार/श्रावण बाळ योजना 30 Tahsildar Sub-Divisional Officer Divisional Officer Yes
4 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अर्थ कुटुंब सहाय्य योजना Yes
5 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग ३0% महिला आरक्षण Yes
6 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंगाना ओळखपत्र देणे 30 District Social Welfare Officer Zillah Parishad of 34 District & 2 Assistance of Commissioner of Mumbai City & Sub-Urban District Additional Chief Executive Officer Zillah Parishad of 34 District & 2 Assistant Commissioner Mumbai Chief Executive Officer Zillah Parishad of 34 District & 2 Regional Commissioner Mumbai Yes
7 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग परदेशी शिष्यवृत्ती 30 विशेष अधिकारी (भासशि) समाजकल्याण संचालनालय,पुणे उपायुक्त (शिक्षण) समाजकल्याण सहआयुक्त (शिक्षण) समाजकल्याण Yes
8 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासकीय वसतिगृह प्रवेश 30 गृहपाल सहाय्यक आयुक्त समाजकल्याण प्रादेशिक उपआयुक्त समाजकल्याण Yes
9 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग देशांतर्गत शिष्यवृत्ती 30 विशेष अधिकारी (भासशि) समाजकल्याण संचालनालय,पुणे उपायुक्त (शिक्षण) समाजकल्याण सहआयुक्त (शिक्षण) समाजकल्याण Yes
10 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग निवासी शाळा प्रवेश 30 मुख्याध्यापक सहाय्यक आयुक्त,समाज कल्याण प्रादेशिक उप आयुक्त,समाज कल्याण Yes
11 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अनुसूचित जाती / अनुसूचित जमाती अत्याचारात बळी पडलेल्या सदस्यांना अर्थसहाय्य 30 सहाय्यक आयुक्त जिल्हाधिकारी आयुक्त समाजकल्याण Yes
12 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंग विध्यार्थ्यांना शासकीय/ शासन मान्य अनुदानित अपंग शाळेत/ कर्मशाळेत प्रवेश देणे 30 Superintendent & Committee District Social Welfare officer Zilla Parishad of 34 District and 2 Assistant Commissioner Mumbai city & Mumbai sub urban Chief Executive officer Zilla Parishad of 34 District and 2 Regional Dy. Commissioner Mumbai. Yes
13 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अपंगांच्या अनुदानित विशेष शाळा/ कर्मशाळा /मतिमंद बालगृहे तसेच अपंग क्षेत्रात कार्य करण्यासाठी देण्यात आलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राचे नूतनीकरण करणे 90 जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी उपायुक्त अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे आयुक्त अपंग कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे Yes
14 सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग अनुदानित अपंगांच्‍या शाळा / कार्यशाळेतील रिक्‍त पदे भरण्‍याकरिता स्‍वयंसेवी संस्‍थांना नाहरकत प्रमाणपत्र देणे. Yes
सांस्कृतिक संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 सांस्कृतिक संचालनालय रेल्वे सवलत प्रमाणपत्र 10 Superintendent Assistant Director Joint Director Yes
2 सांस्कृतिक संचालनालय कलाकार प्रमाणपत्र 10 Superintendent Assistant Director Joint Director Yes
3 सांस्कृतिक संचालनालय वृद्ध कलावंत मानधन:- 50 वर्षे वय असलेल्या व अटीशर्तीनुसार पात्र मान्यवर वृद्ध साहित्यिक व कलाकार यांना मानधन देणे 10 Superintendent Assistant Director Yes
देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी ऑडिटेरियम/तालीम दालने यांच्या आरक्षणाकरिता घेतलेल्या अनामत रकमेचा परतावा 45 Senior Clerk Administrative Officer Project Director Yes
2 पु.ल.देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी सामाजिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम/उपक्रमांसाठी रविंद्र नाटय मंदिर ऑडिटेरियम/मिनी ऑडिटेरियम/तालीम दालन  यांचे आरक्षण 5 Senior Clerk Administrative Officer Project Director Yes
पर्यटन विकास महामंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक घटकांना मुद्रांक शुल्कात सवलत मिळण्याकरीता ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 3 Months मुख्य लेखा अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक प्रधान सचिव(पर्यटन) Yes
2 पर्यटन विकास महामंडळ महाभ्रमण योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे. 45 संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापक/ वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक,महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे संबंधित प्रादेशिक कार्यालय महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक Yes
3 पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक घटकांना अंतिम प्रमाणपत्र देणे. 3 Months मुख्य लेखा अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक प्रधान सचिव(पर्यटन) Yes
4 पर्यटन विकास महामंडळ निवास व न्याहारी योजनेंतर्गत नोंदणी करणे व नुतनीकरण करणे. 45 संबंधित प्रादेशिक व्यवस्थापक/ वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक,महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाचे संबंधित प्रादेशिक कार्यालय महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ व्यवस्थापकीय संचालक Yes
5 पर्यटन विकास महामंडळ पर्यटक घटकांना तात्पुरते नोंदणी प्रमाणपत्र देणे. 3 Months मुख्य लेखा अधिकारी व्यवस्थापकीय संचालक प्रधान सचिव(पर्यटन) No
दर्शनिका विभाग
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 दर्शनिका विभाग गॅझेटियर विभागातर्फे प्रकाशित गॅझेटियर ग्रंथाचे ई-बुक(सीडी) उपलब्ध करणे 10 Assistant Research Officer Research Officer Joint Director Yes
पुराभिलेख संचालनालय
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 पुराभिलेख संचालनालय संशोधकांना व नागरिकांना संचालानालायाच्या विविध कार्याकामांची माहिती  पुरविणे 10 Archivist Assistant Director Director,Directorate of Archives Yes
2 पुराभिलेख संचालनालय संशोधकांना व नागरिकांना संचालानालायाच्या कामकाज पद्धतीबद्दल माहिती देणे. 10 Archivist Assistant Director Director,Directorate of Archives Yes
रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ ऑर्केस्ट्रा तमाशा,मेळा,नाटक आयोजित करण्यासाठी प्रमाणपत्र देणे तसेच सार्वजनिक ठिकाणी होणा-या एक दिवसाच्या कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे. 10 Senior Clerk Superintendent Secretary of Board Yes
2 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ एक दिवसाच्या कार्यक्रमांना ना-हरकत प्रमाणपत्र देणे 10 Senior Clerk Superintendent Secretary of Board Yes
3 रंगभूमी परिनिरीक्षण मंडळ नाट्य संहितांना प्रमाणपत्र देणे 10 Senior Clerk Superintendent Secretary of Board Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 परिवहन विभाग अनुज्ञप्ती नुतनीकरण करणे 15 वरिष्ठ लिपिक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
2 परिवहन विभाग दुय्यम अनुज्ञप्ती जारी करणे 15 वरिष्ठ लिपिक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
3 परिवहन विभाग Noting of Transfer of Ownership of Vehicle 15 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
4 परिवहन विभाग Noting of Transfer of Ownership after Death of Owner 15 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
5 परिवहन विभाग New Vehicle Registration and Issue of Registration Certificate 15 मोटार वाहन निरीक्षक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
6 परिवहन विभाग दुय्यम वाहन नोंदणी प्रमाणपत्र जारी करणे 20 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
7 परिवहन विभाग वाहन हस्तांतरणासाठी ना-हरकत प्रमाणपत्र जरी करणे 30 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
8 परिवहन विभाग भाडे खरेदी/गहाण करार नोंद रद्द करणे 15 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
9 परिवहन विभाग Making Entry of Agreement of Hire Purchase / Lease / Hypothecation 30 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
10 परिवहन विभाग Intimation of Change Of Address in Registration Certificate 15 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
11 परिवहन विभाग Registration of Vehicle brought from Other State 45 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
12 परिवहन विभाग तात्पुरती नोंदणी क्रमांक जारी करणे 2 वरिष्ठ लिपिक, खाजगी वाहन विभाग / परिवहन वाहन विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
13 परिवहन विभाग Issue of Learners License 3 सहाय्यक मोटार वाहन निरीक्षक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
14 परिवहन विभाग पक्की अनुज्ञप्ती जारी करणे 15 मोटार वाहन निरीक्षक, अनुज्ञप्ती विभाग सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी / उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी Yes
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 आदिवासी विकास विभाग अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शहरातीलइंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये शिक्षण देणे. 60 Project Officer Deputy Commissioner Assistant Tribal Commissioner No
2 आदिवासी विकास विभाग शासकीय आश्रमशाळा समुह योजनेंतर्गत मुलांना मोफत प्रवेश देणे 60 Head Master of Ashram School Project Officer Assistant Tribal Commissioner No
3 आदिवासी विकास विभाग आवदिासी मुलामुलीन्कारिता शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेश देणे 45 Warden Project Officer Assistant Tribal Commissioner Yes
4 आदिवासी विकास विभाग अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना शाळांत परीक्षेत्तर शिष्यवृत्ती (भारत सरकार शिष्यवृत्ती) 60 Project Officer Deputy Commissioner Assistant Tribal Commissioner No
5 आदिवासी विकास विभाग सुवर्ण महोत्सवी आदिवासी पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती 60 Project Officer Deputy Commissioner Assistant Tribal Commissioner No
नवीन नळजोडणी
Sr. No. Department Public Service Time limit for
providing Service (Days)
Designated Officer First Appellate Officer Second Appellate Officer Services available in Aaple sarkar
1 नवीन नळजोडणी मालकी हक्कात बदल करणे Yes
2 नवीन नळजोडणी नळजोडणी आकारामध्ये बदल करणे Yes
3 नवीन नळजोडणी तात्पुरते/कायमस्वरुपी नळजोडणी खंडीत करणे Yes
4 नवीन नळजोडणी पुन: जोडणी करणे Yes
5 नवीन नळजोडणी वापरामध्ये बदल करणे Yes
6 नवीन नळजोडणी पाणी देयक तयार करणे Yes
7 नवीन नळजोडणी प्लंबर परवाना Yes
8 नवीन नळजोडणी प्लंबर परवाना नुतनीकरण करणे Yes
9 नवीन नळजोडणी थकबाकी नसल्याचा दाखला Yes
10 नवीन नळजोडणी नादुरस्त मीटर तक्रार करणे Yes
11 नवीन नळजोडणी अनधिकृत नळ जोडणी तक्रार Yes
12 नवीन नळजोडणी पाण्याची दबाव क्षमता तक्रार Yes
13 नवीन नळजोडणी पाण्याची गुणवत्ता तक्रार Yes
14 नवीन नळजोडणी नव्याने कर आकारणी Yes
15 नवीन नळजोडणी पुनः कर आकारणी Yes
16 नवीन नळजोडणी कराची मागणीपत्र तयार करणे Yes
17 नवीन नळजोडणी करमाफी मिळणे Yes
18 नवीन नळजोडणी थकबाकी नसल्याचा दाखला देणे Yes
19 नवीन नळजोडणी मालमत्ता कर उतारा देणे Yes
20 नवीन नळजोडणी रहिवास नसलेल्या मालमत्तांना करात सुट मिळणे Yes
21 नवीन नळजोडणी आक्षेप नोंदविणे Yes
22 नवीन नळजोडणी मालमत्ता पाडणे व पुन:बांधणी आकारणी Yes
23 नवीन नळजोडणी मालमत्ता हस्तांतरण नोंद प्रमाणपत्र देणे/इतर मार्गाने Yes
24 नवीन नळजोड